ŽIVOT JE DECH

“A tak dýchejme a žijme”

Dech je totiž tím nejúčinnějším a zároveň nejjednodušším prostředkem ke spojení se sebou a s přítomným okamžikem. “Teď a tady”.

Až příliš často se zabýváme tím co bylo a jak nás to zasahuje v současnosti, a také tím co bude a jaký to na nás bude mít vliv. Přitom přítomný okamžik je ten nejdůležítější, a tak málo kdy si ho uvědomujeme a užíváme. Vnímáním dechu, alespoň na pár minut denně, si ten přítomný okamžik můžeme opravdu uvědomit a plně ho prožít…

Vědomě dýchat můžeme kdekoliv, kdykoliv a nepotřebujeme k tomu vůbec nic. Stačí jen začít dech opravdu vnímat. Nemusíme znát žádná složitá dechová cvičení, ani spočívat v krkolomné jogínské pozici. “Prosté dýchání” je klíčem k zvládání stresu, ale také k umění koncentrace, relaxace i meditace.

Nicméně díky východnímu učení známe dechové techniky, které nám k tomu “vědomému dýchání” mohou pomoci. Mnoho z nich najdete v našem MOKSHA CLUBU.

Správné a hluboké dýchání je totiž naprosto zásadní

  • přispívá k vyvážené tvorbě hormonů
  • zvyšuje energii a snižuje stres
  • optimalizuje sportovní výkonnost
  • zlepšuje soustředění a zvyšuje seběvědomí
  • navrací tělu rovnováhu – fyzickou, emoční, duševní a duchovní
  • napomáhá dlouhověkosti

Vdechovat kyslík znamená naplňovat tělo pránou (životní energií)

Nejdůležitější je dýchat správně 

Tedy tak, jak je to funkční pro náš organismus. A to většinou bohužel neumíme. Většina lidí dýchá zrychleně a mělce, pouze do horní části hrudníku a při nádechu, právě především ženy, zvedají ramena. Tento způsob dýchání je však neúčinný, nedostatečný a dá se říct velmi povrchní.

Plný jógový dech

Optimální je dýchat tzv. plným jógovým dechem. Tento dech je komplexní dech, při kterém se do dýchání zapojují ty svaly, které jsou k tomu určené, a plně se využívá kapacita plic. Plným jógovým dechem bychom měli dýchat všichni a stále, měl by se stát naším běžným dechem. Jen tento způsob dýchání přináší pocity hlubokého klidu, emoční vyrovnanosti, rozšířeného vědomí, zvýšené energie, úlevy od nejrůznějších tělesných potíží včetně hormonální nerovnováhy. 

Plný jógový dech lze rozdělit na tři části: na dech břišní, hrudní a podklíčkový.

Břišní dech

Břišní neboli brániční dech je takový dech, při kterém se při dýchání nejvíce zapojují bránice a břišní svaly. Tímto typem dechu dýchají převážně muži. Během dýchání musí zůstat břišní svaly zcela uvolněné, aby mohl správně pracovat hlavní dýchací sval – bránice. Při nádechu klesá bránice do břišní dutiny a při výdechu stoupá a vytlačuje vzduch z plic. Pokud člověk dýchá jen povrchně, do horní části plic, bránice se hýbe jen nepatrně. Pokud jsou ale nádechy hluboké, až do spodních laloků, začne se více pohybovat i bránice. Břišní dýchání masíruje orgány v dutině břišní, čímž podporuje peristaltiku střev a řídí tok prány pod pupkem. Příznivě působí také na křížovou oblast. Špatné břišní dýchání zapříčiňuje bolestivou a nepravidelnou menstruaci, hemeroidy, křečové žíly, špatný krevní oběh v dolních končetinách a pánevní oblasti.

Hrudní dech

Hrudní dech zabezpečují mezižeberní svaly, proto se někdy označuje také jako mezižeberní dech. Tak jako břišním dechem dýchají více a lépe muži, u hrudního dechu to jsou ženy. Důvody nejsou zcela jasné. Jedním z vysvětlení je to, že se ženské tělo připravuje na období těhotenství, kdy se více využívá právě hrudní dech. Při hrudním dechu se vzduchem naplňuje střední část plic, a proto tento dech ovlivňuje hlavně oblast ve střední části hrudníku. Má vliv na srdce a jeho činnost, podporuje krevní oběh a příznivě působí také na další orgány, jako je například slezina nebo žlučník. Tak jako břišní dech je spíše uvolňující a zklidňující, hrudní dech je aktivizující.

Podklíčkový dech

Podklíčkovým dechem většina z nás správně dýchat neumí. Špatný podklíčkový dech způsobuje dýchací problémy, jako je astma nebo různé alergie. Je to ale také nejpovrchnější dech, který sám o sobě je pro správné okysličování a fungování organismu nedostačující. Často tímto dechem dýcháme v případě, že jsme nervózní nebo máme strach, například před důležitou schůzkou v zaměstnání, nebo zkouškou ve škole. V těchto chvílích se náš dech zrychlí a vzduch v podstatě pouštíme pouze do této oblasti.

Jak se naučit dýchat tzv. plným jógovým dechem:

Jedním ze způsobů je vědomé posílání dechu do různých oblastí, s přikládáním dlaní na tato místa našeho těla, kam vědomě posíláme svůj dech.

Výchozí polohou je leh na zádech, v relaxační pozici mrtvoly – šavásany. V té jsou nohy mírně od sebe rozevřené a uvolněné špičkama do stran, paže zatím volně položené mírně od těla, obrácené dlaněmi vzhůru. Zkontrolujeme uvolněná, spuštěná ramena dolů od uší, rozložené lopatky, dlouhou krční páteř. Případně jemně přiblížíme bradu dolů k hrudníku, aby se zadní část krku prodloužila. Uvědomíme si polohu svého těla, jak celá jeho zadní část spočívá na podložce a jak je celé tělo úplně uvolněné. Nyní si pouze uvědomíme svůj dech, přirozený nádech a výdech, který necháváme úplně volně plynout.

Položíme obě dlaně na břicho proti sobě. Začneme pozorovat vlnu dechu, kterou vědomě posíláme do břišní stěny. Sledujeme, jak se s každým nádechem břišní stěna zvedá nahoru, vyklenuje se a s výdechem jak pupík klesá dolů směrem k páteři. Podporujeme břišní dech. Pokračujeme minimálně po dobu pěti hlubokých nádechů a výdechů.

Dále posuneme paže o něco výše a to tak, že palce budou směřovat dolů k podložce (lokty jsou otevřené do stran) a ostatní prsty jsou ze stran položené na žebrech. Opět pozorujeme vlnu dechu, při které sledujeme jak se s nádechem roztahují spodní oblouky žeber a s výdechem se hrudní koš dostává zpět do úvodního výdechového postavení. Podporujeme hrudní dech. Pokračujeme minimálně po dobu pěti hlubokých nádechů a výdechů.

Paže přesuneme až ke klíčním kostem a to tak, že si palce zavřeme do podpáždí (lokty jsou přitažené k tělu) a ostatní prsty položíme na klíční kosti. Vlnu dechu nyní posíláme vysoko až ke klíčním kostem a následuje přirozený výdech. Dbáme na to, abychom nezvedaly ramena. Podporujeme podklíčkový dech. Pokračujeme minimálně po dobu pěti hlubokých nádechů a výdechů.

Poté spustíme paže zpět podél těla, obrácené dlaněmi vzhůru a dýcháme tzv. plným jógovým dechem. Sledujeme vlnu dechu od spodu od břišní stěny, přes hrudník, vysoko až ke klíčním kostem a s výdechem vlnu dolů až do nějnižšího patra. Uvědomíme si rozdíl mezi tím, jak jsme dýchaly na začátku, když jsme nechávaly náš dech úplně volně plynout a nyní po vědomém posílání dechu do určitých oblastí.

Další dechové techniky najdete v našich video-návodech v MOKSHA CLUBU.

“Dýchejme a žijme” plnohodnotných, naplněným a radostným životem. Nikdy totiž nevíme, kdy bude náš nádech a výdech tím posledním.

Váš Tým MOKSHA

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.