Články autora

Simona Hořčičková

28.2. 2023

Meditace náš přirozený stav – rozhovor s Jiřím Chaitanyou Svobodou

Co je meditace a proč není pro mnoho z nás lehké jí dosáhnout? Meditace nastává, když spočineme vědomě ve své přirozenosti. Je to náš přirozený stav. Není to nic, čeho lze dosáhnout úsilím a myšlením. A proto není pro nás snadné jí dosáhnout. I proto, že naše společnost nás učí opaku, úsilí a myšlení. Ale to se zdá být ve vzájemném...