Tantra, láska a vztahy: Retreat se Swamin Acharya SACCHIDANANDAPREM

18. 2. - 20. 2. 2022

STUDIO MOKSHA Říčany

For english scroll down...

 

Třídenní intenzivní retreat se Swamin Acharya SACCHIDANANDAPREM je koncipován pro posílení vztahů a intimně hlubinných praxí neobyčejným způsobem v otevřené a hravé formě.

 

Toto setkání vám nabídne příležitost objevovat dveře ke spojení s Vašimi nejbližšími a tvoření celkové větší spokojenosti v našich vztazích.

 

PROGRAM

PÁTEK - 18:30 - 22:00 h

 

 • Interaktivní seznámení s programem
 • Vedení do vlastního středu sebe sama. Seznámení se s důležitostí být plně přítomen v lásce a ve vztazích. Umění Intimity a sebelásky
 • Tantra je osobní praxe pro harmonizaci sexuální energie a vědomého potěšení skrz tělo, mysl a duši za použití práce s dechem, zvukem a pohybem. Díky této praxi zažijete efekt dechu na nervový systém a orgasmickou odezvu ve vašem vědomí.

SOBOTA - 10:00 - 17:00 h

(včetně 1h přestávky)

 

 • Praxe emočního čištění.
 • Spojení intimity a energie.
 • Komunikace a přijetí.
 • Jazyk lásky ve vztazích.
 • Spirituální praxe tantry a dechová cvičení pro emoční čištění, otázek vnitřního dítěte, sexuality a sebe hodnoty.
 • Naučíte se také tajemství tvorby příležitosti, ve které nás intimita připravuje k vyšším vyjádřením lásky, a to se projeví v našich vztazích. Je to také cesta láskyplně léčit stará zranění a vkročit do přítomnosti s novou energii, s nových objevených možnostech, které nám život přináší. Je to však především cesta k vytvoření prostoru pro to, aby v něm mohla láska proudit a aby se naše vztahy staly hlubší.

NEDĚLE - 10:00 - 14:00 h

(včetně 30 min přestávky)

 

 • Jedinečná příležitost naučit se techniky vycházející s tantrického učení, jak přitáhnout partnera v autentické lásce.
 • Představíme si rituál pro otevření komunikace a autentické interakce pro přitažení tantrického partnera.
 • Intimní tantrické metody milování.
 • Kultivace perfektního vztahu a vzájemného zaměření se na podporu jeden druhého na vzájemné cestě.
 • Spirituální praxe tantry a dechová cvičení pro emoční čištění, otázek vnitřního dítěte, sexuality a sebe hodnoty.

CO S SEBOU?

Pohodlné oblečení, případně věci na přespání. V blízkosti studia je možnost zakoupit vegetariánské jídlo, kávu a jiné drobné občerstvení. K dispozici bude voda, káva a čaj.

 

VSTUPNÉ

4 500,- Kč při platbě do 31. 1. 2022

4 900,- Kč při platbě od 1. 2. 2022

Místo bude rezervováno po uhrazení celé částky.

Workshop proběhne se simultánním překladem z angličtiny do češtiny.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášky prosím přes rezervační systém studia MOKSHA. V případě dotazů posílejte email na s.horcickova@moksha.cz nebo nebo volejte tel.605771970.

Cena 4 500,- Kč

Prem Sanbandha Sadhana

A Spiritual Retreat for Love and Relationship

STUDIO MOKSHA Říčany

Three modules of simple practical lessons of ancient vedic-vidya, change significant experience of love with harmonious and the whole. It is designed for relationship strengthening and intimate practices in extraordinarily beautiful - in an open, playful way.

 

It offers an opportunity to explore the door to a connection with your beloved and creating a greater well-being in your relationship.

 

MODUL I

FRIDAY - 18:30 - 22:00

 

 • Interactive Introduction of programs.
 • Tantra self-practice for balancing your sexual energies and conscious pleasure throughout your body-mind-soul, using breath-work, sound and movements. By the practice you will experience the effect of breath on the nervous system and your orgasmic response in your consciousness.
 • Guidance for re-centering to self. The importance of being fully present in love and relationship. The art of intimacy and love with yourself.

MODUL II

SATURDAY - 10:00 - 17:00

(includes 1 hour break)

 

 • Emotional clearing practices.
 • Connecting intimacy and energy.
 • Communication and acceptance.
 • The love language of relationship.
 • Spiritual practices of tantra and breathing exercises for emotional clearing, inner child issues, sexuality, self-esteem.
 • You also learn secrets to create the opportunity in which intimacy is a preparation for a higher expression of love, and that will ensure to be in a relationship. It is also a way to lovingly heal old wounds and to step into the present with new energy, a new opening to the possibilities that life brings. It is above all, a way to make space in your life for love to flow anew and relationship to go deeper.

MODUL III

SUNDAY - 10:00 - 14:00

(includes ½ hour break)

 

 • A unique opportunity to learn techniques from the tantra-vidya teachings for attracting a partner with authentic love.
 • Learn the technique to open communication and authentic interaction ritual for how to attract a tantric partner.
 • Intimate tantric lovemaking methods.
 • Cultivating the perfect relationship mutual focusing and supporting one another on the path.

RECOMMANDATIONS

Please take with you comfortable clothing and things for possible sleep over. There are variaty of buying lunch (also vegetarian), coffee and snacks nearby. We will serve coffee, tea and water.
Sleep over is for a small charge.

 

PRICE

4 500,- CZK with payment until 31. 1. 2022

4 900,- CZK with payment after 1. 2. 2022

Your place will be reserved after payment.

The workshop will be held in English.

 

HOW TO REGISTER?

Please register your reservation at our reservation system. In case of any enquairy please write email to s.horcickova@moksha.cz or call 00420605771970.

Price 4 500,- CZK