Večer s posvátnými mantrami

Saraswati Sounds

21. 10. 2022, 5. 11. 2022 a 6. 12. 2022

STUDIO MOKSHA Říčany

For english scroll down...

------------------------------------------------------------------------------------

Zpívání manter není jen o zpívání, je duchovní cesta z hlavy do srdce - bez úsilí, stačí se nechat nést.

 

Vítán je každý, není zapotřebí předchozích zkušeností. Budeme mít pro vás připravené zpěvníky k zapůjčení.

 

Videa s naší tvorbou můžete vidět na profilu Saraswati Sounds na Facebooku, na Instagramu a na YouTube jako Just Love Kirtan.

 

CO VÁS ČEKÁ?

 

Prožitkový večer s mantrami, kde můžete zažít:

  • otevření svého hlasu  
  • meditaci ve zpěvu a v harmonické hudbě
  • nalezení vnitřního klidu a míru

Začneme OM Chantingem - starodávnou skupinovou harmonizační techniku zpěvem ÓM - a meditací. Je to mocná techníka, která nás léčí i okolní prostředí a umožní nám se zastavit, zklidnit, a otevřít svůj hlas.

 

Pak bude následovat kírtan, společné zpívání manter a bhajanů za doprovodu:
 Saraswati Dasi Pavla - zpěv a harmonium
 Brijmohan Honza - indický buben mridanga

 

TERMÍNY

pátek 21. 10. od 19:00 do 21:30
 sobota 5. 11. od 18:00 do 20:30
 pátek 16. 12. od 19:00 do 21:30
 
Vhodné je pohodlné oblečení pro sezení na zemi, k dispozici bude případně i židle. Doporučujeme si vzít uzavíratelná lahev na vodu.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášky prosím přes rezervační systém Studia MOKSHA

 

CENA

400,- Kč při platbě v předprodeji

450- Kč při platbě na místě

 

STORNO PODMÍNKY

Vaše místo bude rezervováno po uhrazení celé částky. V případě storna více než 14 dní před konáním workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50%. Pokud se na zvolený kurz/workshop neomluvíte 14 dní dopředu či se nedostavíte, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou. Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

 

Cena 400,- Kč

Sacred Mantras Evening

Saraswati Sounds

21. 10. 2022, 5. 11. 2022 a 6. 12. 2022

STUDIO MOKSHA Říčany

Chanting mantras is not just about chanting, it is a spiritual journey from the head to the heart - no effort, just let yourself be carried.

 

You can see videos of our music on the Saraswati Sounds na Facebooku, on Instagramu and on YouTube as Just Love Kirtan.

 

 

WHAT YOU CAN EXPERIENCE?

 

An evening with mantras in a beautiful yoga center in Ricany close to Prague where you can experience:

  • opening your voice
  • meditation in singing and harmonic music
  • finding inner calm and peace

We will begin with OM Chanting - an ancient group harmonizing technique by chanting OM - and meditation. It is a powerful technique that heals us and the surrounding environment and allows us to go into silence, calm down, and open our voice.

Then there will be kirtan   singing mantras and bhajans together accompanied by:
 Saraswati Dasi Pavla - vocals and harmonium
 Brijmohan Honza - Indian mridanga drum

 

DATES

Fri 21. 10. 19:00 - 21:30
 Sat 5. 11. 18:00 - 20:30
 Fri 16. 12. 19:00 - 21:30
 
Comfortable clothes for sitting on the ground are suitable, some chairs will be also available. Take a sealable water bottle with you.

 

HOW TO REGISTER?

To register for the conference please use our reservation system

 

PRICE

400,- CZK with pre-payment.

450,- CZK with payment at the door.

 

STORNO PODMÍNKY

Your place will be reserved after payment. In case of cancellation more than 14 days before the workshop, a cancellation fee of 50% will be charged. If you do not apologize 14 days in advance or do not show up for the chosen course/workshop, the studio is entitled to keep 100% of the price. However, your place can be transferred to another person. You agree and accept all reservation terms and conditions of Studio MOKSHA, by proceeding with the reservation. 

 

Price 400,- CZK