KURZ PROBUZENÍ KUNDALINÍ

(KUNDALINI TATTVA SANDHAN)

Swamin Acharya SACCHIDANANDAPREM

19. 11. - 20. 11. 2022

STUDIO MOKSHA Říčany

For english scroll down...

 

Kundaliní je forma prvotní energie (shakti), která se nachází ve spodní části páteře. Kundalini Tattva Sandhan učí metody probuzení kundalini přes sedm čaker, jemný kanál páteře až po korunní čakru (Sahasrara).

Program probuzení kundalini zcela transformuje fyzickou, psychickou osobnost, spiritualitu praktikujícího. Praktikující dosáhne duchovního osvícení a různých rozsahů energií prostřednictvím své intenzivní praxe.

 

Sacchidanandaprem Acharya Swamin nabídne esoterické učení pro probuzení kundalini z védské tradice, která pochází od starověkých rishiů v Indii. I když k probuzení kundalini můžeme dojít prostřednictvím různých metod.

 

Víkendový kurz vám také umožní přístup do zcela nové sféry života. Program funguje na všechny základní oblasti vašeho života a umožňuje vám zažít hluboké uzdravení. Získáte stav hlubokého vnitřního klidu spojený s obrovskou produktivitou a kreativitou. Proces evoluce kundalini umožnil velké množství energie, kterou byste mohli použít k vytvoření něčeho nesmírně radostného života.

 

 

CO S SEBOU?

- Pohodlné oblečení.
- Poznámkový blok a tužku na poznámky
- Věci na přespání (karimatka, nafukovací matrace a spacák). Přespat lze ve studiu za poplatek ve výši 200 Kč/noc.

 

DALŠÍ INFORMACE

V blízkosti studia je možnost zakoupit vegetariánské jídlo, kávu a jiné drobné občerstvení. K dispozici bude voda, káva a čaj.

 

Meditační polštářky a bolstery na sezení máme ve studiu v dostatečném množství k zapůjčení. Není tedy potřeba si vyloženě nosit vlastní. Ale pokud máte něco osobního co Vám působí radost používat, tak si samozřejmě přineste vlastní.

 

VSTUPNÉ

3 500,- Kč při platbě do 31. 10. 2022

3 990,- Kč při platbě od 1. 11. 2022

Místo bude rezervováno po uhrazení celé částky.

Workshop proběhne se simultánním překladem z angličtiny do češtiny.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášky prosím přes rezervační systém studia MOKSHA. V případě dotazů posílejte email na s.horcickova@moksha.cz nebo nebo volejte tel.605771970.

Cena 3 990,- Kč

KUNDALINI AWAKENING COURSE

(KUNDALINI TATTVA SANDHAN)

Swamin Acharya SACCHIDANANDAPREM

19. 11. - 20. 11. 2022

STUDIO MOKSHA Říčany

Kundalini is the form of primal energy (shakti), located at the base of the spine. Kundalini Tattva Sandhan teaches methods of awakening the kundalini through the seven chakras, subtle channel of the spine to the at the crown chakra (Sahasrara).

 

The Kundalini awakening program transforms the physical, psychological, personality, and spirituality of the practitioner altogether. Eventually, the practitioner reaches spiritual enlightenment and various ranges of energies through its intensive practice.

 

Sacchidanandaprem Acharya Swamin will offer esoteric teaching for Kundalini awakening from Vedic tradition which comes from ancient Rishis of India. Although, Kundalini awakenings can happen through a variety of methods.

 

This weekend course gives you also access to a whole new realm of the living. The program works on all the basic dimensions of your life, allowing you to experience deep healing. You gain a state of deep inner peace coupled with tremendous productivity and creativity. The process of Kundalini’s evolution allowed a great volume of energy, that you could use to make something tremendously joyful life out of it.

 

RECOMMANDATIONS

Please take with you comfortable clothing.

Notepad and pencil for notes.

Things for possible sleep over in the studio. The charge is 200 CZK /night.

 

There are variaty of buying lunch (also vegetarian), coffee and snacks nearby. We will serve coffee, tea and water.

 

PRICE

3 500,- CZK with payment until 31. 10. 2022

3 990,- CZK with payment after 1. 11. 2022

Your place will be reserved after payment.

The workshop will be held in English.

 

HOW TO REGISTER?

Please register your reservation at our reservation system. In case of any enquairy please write email to s.horcickova@moksha.cz or call 00420605771970.

 

Price 3 990,- CZK