GONGOVÁ LÁZEŇ - relaxace v tónech

Jana Kašová

25. 11. 2023 18:30 - 20:00

Gongová lázeň je relaxační zážitek, při kterém se nepoužívá žádná voda - to jen pro upřesnění. Při gongové lázni se "koupete" ve vlnách zvuku. Rozezníme-li gong, zvukové vibrace vyplní prostor a všichni, kteří se nacházejí v tomtéž prostoru, mohou na vlastním těle pocítit "živé", vibrující tóny.

 

ÚČINKY GONGOVÉ LÁZNĚ
Tóny gongu působí ozdravně na fyzické tělo i psychiku tím, že navozují meditativní stav. Vědomí člověka přechází z hladiny beta do hladin alfa, theta či dokonce delta mozkové činnosti, v nichž tělo přirozeně regeneruje.

Vibrace gongu vstupují do těla, snižují napětí, uvolňují mysl i tělo. Hluboké uvolnění těla přispívá k rozpouštění a odstraňování bloků v těle. Zlepšuje se lymfatický tok, zrychluje se krevní oběh a aktivizuje se nervový systém. Dochází k detoxikaci organismu: "nalepený buňkový odpad" se může prostřednictvím vibrace uvolnit do systému a odejít z těla ven.

 

V průběhu gongové lázně může účastník prožít celou řadu emocí, které jsou stimulovány různými zvuky. Může se dostavit pocit radosti a veselí, ale i smutek nebo strach. I přesto, jakmile vibrace gongu ztichnou, každý účastník popisuje stav hlubokého vnitřního klidu.

 

Gongová lázeň je zároveň i duchovním zážitkem. Účastníci se setkávají se svým vnitřním já, zažívají pocit jednoty, osvobození a vnitřního míru. Často hovoří o rozšířeném stavu vědomí. Určitě není náhodou, že se gong již po staletí používá v mnoha kulturách při spirituálních obřadech.

 

JAK PROBÍHÁ GONGOVÁ LÁZEŇ

Vyhraďte si prosím 90 minut, z toho bude 45 minut věnováno hře na gong. Na začátku a na konci zapojuji do hry i další hudební nástroje, jejichž zvuky přispívají ke snazšímu uvolnění (na začátku lázně) a k pozvolnému probouzení (na konci lázně). Před samotným začátkem gongové lázně budete vyzváni, abyste se položili nebo posadili do pohodlné pozice a se zavřenýma očima se vydali na cestu s gongy. Každou gongovou lázeň zakončuji sdílením a takzvaným Univerzálním pozdravem.

 

Při gongové lázni je ideální pohodlně ležet, být v teple a mít zakryté oči. Karimatky, polštářky a deky máme k zapůjčení. Můžete si přinést šátek k zakrytí očí pro snazší úvodní zklidnění. 

 

Přijďte prosím alespoň o 5 minut dříve. Na začátku si každý najde své místo a uvelebí se do pohodlné pozice.  Úvodní slova vám pomohou oprostit se od starostí všedního dne a gongová lázeň může začít. Budete-li mít dotazy, bude prostor k jejich zodpovězení.

Více na www.terramea.cz.

 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášky prosím přes rezervační systém studia MOKSHA

 

Cena 500,-