ECSTATIC DANCE JOURNEY 
Guy Barrington / Dj Colibri

11. 3. 2023 / 19.30 - 22.30

STUDIO MOKSHA Říčany

For english scroll down...

 


Pár slov o Cestě extatického tance:

 

Hudba je pro mne, mimo jiné, medicína a tanec inspirace všech možností svobody vyjádření a vědomého tvoření, prohlubování propojenosti a  otevření se přítomnému okamžiku.

 

V proudu správně koordinované plynulosti v pouštěné hudbě, je zároveň i přirozená plynulá reakce v našem organizmu, hormonech a emocích. Můžeme doslova biologicky, emočně a energeticky přenastavit sebe sama na tanečním parketě. 

 

Z šamanského pohledu je extáze přeměna našeho běžného vnímání v nevšední a neobyčejné. Taneční cesta je prostředkem, který nás dovede z limitující perspektivy vnímání do rozšířeného uvědomění, vnímání harmonie a  prožívání života v lásce. 

 

Jeden z předních mystiků, Josehp Campbell, popisuje tuto cestu, jako cestu hrdiny. Je to cesta do neznáma, kde nalezneme uzdravení, vize a poklady v samé podstatě a hloubce našeho bytí. 

 

Na tanečním parketě zanecháme poznaný svět za sebou a začneme objevovat nové možnosti. A když se vrátíme zpět,  přineseme si s sebou nalezené poklady hojnosti a poznání, které jsme tam nalezli.  

 

Představuji tuto taneční cestu, abyste sami mohli objevit vaše nejlepší poklady a přinést si je zpět do života a tím že je integrujete obohatíte nejen sebe, ale i  vztahy a vše okolo Vás.

 

CO VÁS ČEKÁ?

Začneme krátkým uvítáním a seznámením. Po té budeme pracovat s dechem, a zaměříme se chvíli na naše záměry, které budeme chtít spojit s naším tancem. Po té vstoupíme do vlastní  extatického taneční cesty vedené jen hudbou a to až do momentu, kdy nastane čas na návrat a znovu propojení. Celý večer uzavřeme společným kruhem srdečného sdílení.

 

Všichni jsou vítání. Není nutné znát žádná pravidla, ani taneční kroky a  ani nic moc nemusíte dělat. Přesto můžete vstoupit do nekonečného prostoru objevování dokonalosti sebe sama ve společnosti skvělé skupiny dalších lidí, kteří jsou stejně naladěni. 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášky prosím na email: Colibriheart1@gmail.com.

PLATBA: převod na účet 2801793353/2010, cena 400,- Kč v předprodeji nebo 500,- Kč na místě v hotovosti. 

Guy Barrington - Facebook Group

 

Akce bude učena v angličtině se simultánním překladem do češtiny. 

 

Cena 400,- Kč


 

A few words on the ECSTATIC DANCE JOURNEY:

 

For me, Music is Medicine and Dance inspires the possibility of Freedom of Expression, Conscious Creation, Deepening in Relating, and Opening into Presence, among many other things.

When there is a well co-ordinated flow in the presentation of the Music, then there is a natural corresponding flow in our organism, hormones and emotions. We can literally biologically, emotionally and energetically regenerate ourselves on the dance floor.

 

In Shamanic terms, ‘Ecstasy’ is when we take flight from our ordinary perception into non ordinary states. The Dance Journey is the vehicle to transport us from our limited perspective of self and Life into a more Expanded, Harmonic view and experience of Life, Love and Living.
Joseph Campbell, The Great Mythologist, describes ‘The Hero’s Journey’ as a Quest into the Unknown to discover Healing, Vision, and Treasure from the depths of our Being. On the Dance floor, we leave the known world to explore new possibilities. And then we return to bring back the ‘Boon’, the Bounty, the Abundance of what we have discovered.

 

I offer this Ecstatic Dance Journey so you may discover your own perfect Treasure for this moment in your Life and bring it back into your world to integrate and enrich your Existence and brighten the relationships around you.

 

THE PROCESS
We will begin with a brief Welcoming and Presentation, then some Introductions, then will do some Breathwork and take a moment to reflect on the Intentions we wish to dance for/with. Then you are invited to enter your own Ecstatic Dance Journey guyded just by the Music until it is time to return and re-integrate. We will close the evening with a Heartful Sharing Circle.

ALL ARE WELCOME TO THIS DANCE FLOOR. There are no steps to learn, very little to do, and lots of space to Be yourSelf and discover more of the Awesome Being you already are, and are becoming i in the company of a wonderful Group of like Hearted Dancers...

 

HOW TO REGISTER?

Please register at the email: Colibriheart1@gmail.com.

PAYMENT: bank transfer to Guy Barrington 2801793353/2010, price 400,- CZK prebook or or 500,- CZK cash on door. 

Guy Barrington - Facebook Group

 

The event will be held in English with simultaneous Czech translation.

Price 400,- CZK